Греческая колонизация северного Причерноморья
Страница 1

ВСТУП

Велика грецька колонізація розпочалась у VII ст. до Н.Х. і тривавла до IV ст.до Н.Х. Основні причини були зумовлені внутрішнім положенням в Греції та Іонії. Перша причина – війни. У VII ст. місто Мілет, розташоване в Іоніїї, за свідченням істориків зазнавало великих втрат у результаті перської навали. Саме у цей час почалась массова колонізація Північного Причорномор’я та Північного узбережя Африки. Друга причина – політичні поразки певних груп населення. Третя – пошук ринку збуту виробів розвинутого грецького ремісництва.

Історія грецьких колоній Північного Причорномор’я розбита на три етапи:

І етап (друга половина VII ст. до Н.Х. – V ст. до Н.Х.)

II етап (V ст. до Н.Х. – IV ст. до Н.Х.)

IIІ етап (остання третина ІV ст. до Н.Х. – І ст. до Н.Х.)

І ЕТАП

Початковий етап пов’язаний із заснуванням у другій половині VII ст. до Н.Х. двох найдавніших поселень у Північному Причорномор’ї : Березанського та Таганрогського.Цей етап, який в історії стародавньої Греції називався архаїчним, для античних міст Північного Причорномор’я став періодом поступового становлення економіки, основою якої було сільське господарство. У цей період наладжуються торгівельні стосунки з острівними полісами Іонії, а саме Хіосом, Родосом, Самосом, Мілетом, та полісами материкової Греції. У цей період стосунки між колоністами та місцевим населенням були мирні. Про це свідчить велика кількість незахищених поселень.

ІІ ЕТАП

Цей етап війшов в історію стародавньої Греції як класичний.У цей етап активізується різногалузева економіка полісів, сільське господарство, ремесла, внутрішня та зовнішня торгівля, зростає значення Північно Причорноморських центрів у грецькому світі. Поліси Північного Причорномор’я були одними із основних експортерів зерна до материкової Греції. Демосфен стверджував, що Боспор ввозив до Афін 16 700 тонн зерна в рік. У Північному Причорномор’ї побувала воєнна ескадра на чолі з Періклом. Частина полісів вступила до Делосського союзу.

ІІІ ЕТАП

Цей етап війшов в історію стародавньої Греції як еліністичний. У цей період спостерігається занепад економіки грецьких полісів.

Поняття “колонізація” відрізняється від сучасного поняття. Поперше, грецькі поліси були незалежними від метрополій. Подруге, місцеві племена ніколи не були залежними від грецьких полісів. Греки селились тільки на незайманих теріторіях.

Саме від часів Грецької колонізації два світи – античний та варварський вступають у тісні торгівельні та культурні відношення.

У степ надходили мистецькі вироби майстрів Греції, Боспору, Ольвії : бронзові, золоті, срібні прикраси, ужиткові предмети, парадний посуд. Зі степу греки отримували : скот, рабів, зерно.

Антична культура мала великий вплив на культуру скіфів. Античні традиції будування, вживання їжі були поширені серед скіфів.

Карта грецької колонізації Північного Причорномор’я.

Ніконій

Перші античні поселення в Нижньому Подністров’ї виникають у другій половині VI ст. до Н.Х., ближче до його кінця, на лівому березі лиману. Серед них відзначається своїм міським характером забудови поселення біля сучасного с.Роксолани. За античними джерелами, це був Ніконій, котрий згадується у Псевдо-Скілака, Псевдо-Арріана, Страбона та Птоломея.

Сільські поселення цього часу розташовані переважно на півноч від Ніконія. Нині відомо близько десятка цих поселень. Увесь комплекс матеріальної та духовної культури їх мешканцев свідчить про елінське походження колоністів. Велика кількість знахідок іонійського виробництва дає підстави вважати, що Ніконій був заснований вихідцями з району Мілету або власне з самого міста.

У Ніконії на незначній площі розкопано залишки оборонної стіни, напівземлянкових помешкань, окремі приміщення житлових будинків. Частину міста знищенно лиманом. Міський характер забудови Ніконія, наявність сільської округи свідчать про те, що місто напевно мало статус поліса. Це підтверджує також той факт, що другий міський центр Нижнього Подністров’я, Тіра, судячи з браку там культурного шару другої половини VI ст. до Н.Х., очевидно, був заснований пізніше від Ніконія. Тобто Ніконій був єдиним міським центром у цьому районі впродовж декількох десятків років.

Страницы: 1 2 3 4 5 6