Греческая колонизация северного Причерноморья
Страница 6

За розповідями того ж Діодора Сіцилійського знаємо, що після Археанактидів владу на Боспорі отримав Спартак і правив сім років. Згідно з даними сучасної історичної термінології та хронології, ним була започаткована нова династія — Спартокідів. яка царювала з 438 р. до 109 р. до Н.Х. Конкретна етнічна приналежність цього правителя, як і те, яким чином до нього перейшло правління, не відзна­чається жодним античним автором. Тому висловлюються різноманітні версії щодо його походження, а разом з тим і причин, як і чому він захопив владу.На наш погляд, Спартак (за боспорською мовною традицією — Спарток) походив із фракійського (малоазійського) царського роду і з'явився на Боспорі внаслідок династійного шлюбу з дочкою останнь­ого Археанакида, який не мав синів як прямих спадкоємців. Владу він не завоював, а за Діодором Сицилійським, отримав. Боспорці добре знали нього, мабуть, тому, що він при Археанактидах обіймав значні державні посади і мав довіру полісів.

Занепад Боспору приходиться на І ст. до Н.Х.

Список використаної літератури

1. М. Аркас “Історія Пінічної Чорноморщини”

2. Геродот “Історії в дев’яти книгах”

3. В. Зубар “Античний світ Північного Причорномор’я”

4. Я. Пастернак “Археологія України”

5. С. Кражницький “Україна крізь віки”. Том 2 “Античні держави Північного Причорномор’я”

Страницы: 1 2 3 4 5 6